Prakard2

 


ข้อคิดในการพิจารณาโป่งข่าม :
Quartz ประเภทโป่งข่าม เป็นทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมีอยู่ทั่วโลกเกือบทุกประเทศ

-  มีสูตรทางเคมีเดียวกัน คือ SiO2

- มีระดับความแข็งเหมือนกัน คือ เฉลี่ยความแข็งระดับ 7  ในระบบของโมส์ (MOH'S  SCALE  OF  HARDNESS)

หมายเหตุ : รับประกันสินค้าทุกชิ้นมาจากธรรมชาติ ไม่สังเคราะห์ ไม่ย้อมสีโป่งข่ามด้วยสารเคมีใดๆ

Order 

Results 1 - 26 of 26
ห้องแก้วในตำนาน

โป่งข่าม แก้ววิฑูรย์ขนทราย

คลิ๊กที่รูป

โป่งข่าม แก้ววิฑูรย์ขนทราย (ลูกแก้วทรงกลม) (Q-195)

แก้ววิฑูรย์ขนทราย จัดเป็นหนึ่งในบรรดาแก้วโป่งข่ามหายากในตำนานแก้วอัญมณีมงคล 24... (คลิ๊กอ่านต่อ)

ราคา : 15,680 บาท

รายละเอียดสินค้า

โป่งข่าม แก้วฟ้าแรสามกษัตริย์

คลิ๊กที่รูป

โป่งข่าม แก้วฟ้าแรสามกษัตริย์ (Q-178)

เป็นหัวแหวนแก้วฟ้าแรน้ำใสประเภทหายาก (เม็ดนี้น้ำใสแจ๋ว ไม่ขุ่นมัว สวยมาก) ... (คลิ๊กอ่านต่อ)

ราคา : 9,500 บาท

รายละเอียดสินค้า

โป่งข่าม แก้วประภาชมชื่น

คลิ๊กที่รูป

โป่งข่าม แก้วประภาชมชื่น + บัตรรับรองความแท้จากสถาบัน GGT (Q-180)

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน และพจนานุกรมฉบับ อ.เปลื้อง ณ นคร ... (คลิ๊กอ่านต่อ)

ราคา : 4,700 บาท

รายละเอียดสินค้า

โป่งข่าม แก้วฟ้าแรพิรุณแสนห่า

คลิ๊กที่รูป

โป่งข่าม แก้วฟ้าแรพิรุณแสนห่า (Q-190)

ในบรรดาโป่งข่ามประเภทแก้วพิรุณแสนห่าทั้งหมด แก้วชนิดฟ้าแรพิรุณแสนห่า... (คลิ๊กอ่านต่อ)

ราคา : 4,500 บาท

รายละเอียดสินค้า

โป่งข่าม แก้วฟ้าแร

คลิ๊กที่รูป

โป่งข่าม แก้วฟ้าแร (Q-179)

เป็นหัวแหวนแก้วฟ้าแรน้ำใส ... (คลิ๊กอ่านต่อ)

ราคา : 3,800 บาท

รายละเอียดสินค้า

โป่งข่าม แก้วประภาชมชื่น + แก้ววิฑูรย์น้ำผึ้ง

คลิ๊กที่รูป

โป่งข่าม แก้วประภาชมชื่น + แก้ววิฑูรย์น้ำผึ้ง (Q-187)

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน และพจนานุกรมฉบับ อ.เปลื้อง ณ นคร ... (คลิ๊กอ่านต่อ)

ราคา : 3,800 บาท

รายละเอียดสินค้า

โป่งข่าม แก้วสามกษัตริย์ (แก้วไหมทองดาวประกายพรึก + กลุ่มเป๊กขนาดเล็ก + แก้วกาบดำ)

คลิ๊กที่รูป

โป่งข่าม จี้คอแก้วสามกษัตริย์ (แก้วไหมทองดาวประกายพรึก + กลุ่มเป๊กขนาดเล็ก + แก้วกาบดำ) (Q-194)

เป็นจี้ห้อยคอแก้วโป่งข่ามชนิดแก้วสามกษัตริย์ ซึ่งภายในแก้วประกอบไปด้วย ... (คลิ๊กอ่านต่อ)

ราคา : 3,800 บาท

รายละเอียดสินค้า

โป่งข่าม แก้วมังคละจุฬามณีรูปพระปรางค์ (ทรายสามกษัตริย์)

คลิ๊กที่รูป

โป่งข่าม แก้วมังคละจุฬามณีรูปพระปรางค์ (ทรายสามกษัตริย์) (Q-193)

เป็นหัวแหวนแก้วโป่งข่ามมงคลประเภทหายาก (น้ำงามเกรด A) ... (คลิ๊กอ่านต่อ)

ราคา : 3,500 บาท

รายละเอียดสินค้า

q-220_1

คลิ๊กที่รูป

q-152_1

คลิ๊กที่รูป

โป่งข่าม แก้วหมอกมุงเมือง (Q-152)

เป็นแก้วโป่งข่ามในตำนานที่นับวันเริ่มหายากขึ้นเรื่อยๆ เส้นสายหมอกสีขาว... (คลิ๊กอ่านต่อ)

ราคา : 3,200 บาท

รายละเอียดสินค้า

โป่งข่าม แก้วพิรุณแสนห่า

คลิ๊กที่รูป

โป่งข่าม แก้วพิรุณแสนห่า (Q-188)

เป็นหัวแหวนแก้วพิรุณแสนห่าน้ำใส ... (คลิ๊กอ่านต่อ)

ราคา : 3,000 บาท

รายละเอียดสินค้า

โป่งข่าม แก้วฟ้าแรพิรุณแสนห่า

คลิ๊กที่รูป

โป่งข่าม แก้วฟ้าแรพิรุณแสนห่า (Q-170)

ในบรรดาโป่งข่ามประเภทแก้วฟ้าแรทั้งหมด แก้วฟ้าแรพิรุณแสนห่า... (คลิ๊กอ่านต่อ)

ราคา : 2,800 บาท

รายละเอียดสินค้า

โป่งข่าม แก้วประภาชมชื่น

คลิ๊กที่รูป

โป่งข่าม แก้วประภาชมชื่น (Q-186)

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน และพจนานุกรมฉบับ อ.เปลื้อง ณ นคร ... (คลิ๊กอ่านต่อ)

ราคา : 2,800 บาท

รายละเอียดสินค้า

โป่งข่าม แก้วฟ้าแรพิรุณแสนห่า

คลิ๊กที่รูป

โป่งข่าม แก้วฟ้าแรพิรุณแสนห่า (Q-174)

เม็ดนี้ เส้นสายฝนเป็นสีน้ำเงินกรมท่าอมเทา และสีขาวปะปนกัน ... (คลิ๊กอ่านต่อ)

ราคา : 2,500 บาท

รายละเอียดสินค้า

โป่งข่าม แก้วฟ้าแรพิรุณแสนห่า

คลิ๊กที่รูป

โป่งข่าม แก้วฟ้าแรพิรุณแสนห่า (Q-175)

เม็ดนี้ เส้นสายฝนเป็นสีน้ำเงินกรมท่า และสีขาวปะปนกัน ... (คลิ๊กอ่านต่อ)

ราคา : 2,500 บาท

รายละเอียดสินค้า

โป่งข่าม แก้วฟ้าแร

คลิ๊กที่รูป

โป่งข่าม แก้วฟ้าแร จำนวน 2 เม็ด (Q-192)

เป็นหัวแหวนโป่งข่ามจากธรรมชาติ ชนิดแก้วฟ้าแร (เม็ดเล็ก) จากดอยโป่งหลวง ... (คลิ๊กอ่านต่อ)

ราคา : 2,500 บาท

รายละเอียดสินค้า

q-150_1

คลิ๊กที่รูป

โป่งข่าม แก้ววิฑูรย์ขนทราย (Q-150)

ชิ้นนี้เป็นจี้คอแก้ววิฑูรย์ขนทรายขนาดเล็ก เจียรนัยเป็นเหลี่ยมรูปทรงสวยงาม... (คลิ๊กอ่านต่อ)

ราคา : 2,000 บาท

รายละเอียดสินค้า

q-153_1

คลิ๊กที่รูป

โป่งข่าม แก้ววิฑูรย์ฝนแสนห่า (Q-153)

เป็นหัวแหวนแก้ววิฑูรย์ฝนแสนห่ารูปทรงหลังเบี้ย ขนาดพอเหมาะกำลังดี... (คลิ๊กอ่านต่อ)

ราคา : 2,000 บาท

รายละเอียดสินค้า

q-156_1

คลิ๊กที่รูป

โป่งข่าม แก้ววิฑูรย์ฝนแสนห่า (Q-156)

เป็นหัวแหวนแก้ววิฑูรย์ฝนแสนห่าขนาดใหญ่ เจียรนัยเป็นรูปทรงหลังเบี้ย... (คลิ๊กอ่านต่อ)

ราคา : 2,000 บาท

รายละเอียดสินค้า

โป่งข่าม แก้วฟ้าแรพิรุณแสนห่า

คลิ๊กที่รูป

โป่งข่าม แก้วฟ้าแรพิรุณแสนห่า (Q-172)

ในบรรดาโป่งข่ามประเภทแก้วฟ้าแรทั้งหมด แก้วฟ้าแรพิรุณแสนห่า... (คลิ๊กอ่านต่อ)

ราคา : 2,000 บาท

รายละเอียดสินค้า

โป่งข่าม แก้ววิฑูรย์น้ำผึ้ง

คลิ๊กที่รูป

โป่งข่าม แก้ววิฑูรย์น้ำผึ้ง (Q-189)

เป็นหัวแหวนแก้วโป่งข่าม (Quartz) ชนิดแก้ววิฑูรย์น้ำผึ้งสีน้ำตาลแดง ... (คลิ๊กอ่านต่อ)

ราคา : 2,000 บาท

รายละเอียดสินค้า

โป่งข่าม แก้วพิรุณแสนห่าสีขาว

คลิ๊กที่รูป

โป่งข่าม แก้วพิรุณแสนห่าสีขาว (Q-184)

เป็นหัวแหวนแก้วพิรุณแสนห่าน้ำใส เส้นสายฝนมีลักษณะดีสีขาวบริสุทธิ์ ... (คลิ๊กอ่านต่อ)

ราคา : 1,700 บาท

รายละเอียดสินค้า

q-135_1

คลิ๊กที่รูป

โป่งข่าม แก้วเผือกคำคาย (Q-135)

เป็นหัวแหวนแก้วเผือกคำคาย เจียระไนรูปทรงไข่สวยงาม... (คลิ๊กอ่านต่อ)

ราคา : 1,600 บาท

รายละเอียดสินค้า

โป่งข่าม แก้วประภาชมชื่น

คลิ๊กที่รูป

โป่งข่าม แก้วประภาชมชื่น (Q-191)

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน และพจนานุกรมฉบับ อ.เปลื้อง ณ นคร ... (คลิ๊กอ่านต่อ)

ราคา : 1,500 บาท

รายละเอียดสินค้า

q-115_1

คลิ๊กที่รูป

โป่งข่าม แก้ววิฑูรย์ฝนแสนห่า (Q-115)

เป็นแก้วโป่งข่ามน้ำใส เส้นสายฝนชัดเจน แต่เสียดายที่มีปริมาณน้อยไปนิดนึง ... (คลิ๊กอ่านต่อ)

ราคา : 1,200 บาท

รายละเอียดสินค้า

โป่งข่าม แก้ววิฑูรย์น้ำผึ้ง

คลิ๊กที่รูป

โป่งข่าม แก้ววิฑูรย์น้ำผึ้ง (Q-183)

เป็นหัวแหวนแก้วโป่งข่าม (Quartz) ชนิดแก้ววิฑูรย์น้ำผึ้งสีน้ำตาลแดง ... (คลิ๊กอ่านต่อ)

ราคา : 1,000 บาท

รายละเอียดสินค้า

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Ladbrokes Review L.BetRoll
WIll Hill BookiesW.BetRoll here...
United Kingdom BetRoll Bookmakers
free web counter