Prakard2

ชุดเครื่องแป้งแก้วโบราณแบ็กลีย์ ปี พ.ศ.2482 (W-003)

เป็นชุดเครื่องแป้งแก้วหล่อแบบสีชมพู (Pale Pink) มีอายุความเก่าเกิน 80 ปี แก้วชุดนี้ (แบบครบชุด) จะมีด้วยกันทั้งหมด 7 ชิ้น ถูกผลิตขึ้นในปี พ.ศ.2482 (ผลิตในช่วงเวลาก่อนการเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่ 2 เล็กน้อย) โดยแบ็กลีย์ ประเทศอังกฤษ (อ่านต่อด้านล่างค่ะ)
เครื่องแก้วโบราณ
เครื่องแก้วโบราณ
รายละเอียด

เป็นชุดเครื่องแป้งแก้วหล่อแบบสีชมพู (Pale Pink)  มีอายุความเก่าเกิน 80 ปี  แก้วชุดนี้ (แบบครบชุด) จะมีด้วยกันทั้งหมด 7 ชิ้น  ถูกผลิตขึ้นในปี พ.ศ.2482 (ผลิตในช่วงเวลาก่อนการเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่ 2 เล็กน้อย)  โดยแบ็กลีย์  ประเทศอังกฤษ  ปัจจุบันแก้วรุ่นนี้หาสภาพสมบูรณ์แบบครบชุดยากมาก  เท่าที่พบมักจะแตกชำรุดเสียหายมีไม่ครบ 7 ชิ้น  หรือไม่ก็จะเป็นชุดเครื่องแป้งแก้ว (รุ่นนี้) แต่ถูกผลิตในภายหลัง (ชุดเครื่องแป้งแก้วรุ่นนี้จะมีการผลิตอยู่ 2 ช่วงเวลา  ช่วงแรกที่ถูกผลิตขึ้นมาก่อน  ลักษณะรูปแบบของถาดใหญ่จะเป็นกระบะตามรูป  ส่วนช่วงที่สองซึ่งผลิตในภายหลัง  ลักษณะถาดใหญ่จะเป็นรูปแบบเดียวกันกับจานใส่แหวน)  สำหรับชุดเครื่องแป้งแก้วที่เห็นอยู่นี้  เป็นแก้วที่ถูกผลิตขึ้นมาก่อนในช่วงแรก  มีครบชุด 7 ชิ้น  โดยรวมจัดว่าสภาพสวยสมบูรณ์เกือบ 100%  ไม่มีรอยบิ่นแตกร้าว  แต่มีฝ้าความเก่าซึ่งเกิดจากการใช้งานคลุมผิวแก้วบางๆเป็นบางส่วน.

- กระปุกแป้งเล็ก(ทรงถ้วย)ทั้งสองใบ = กว้าง  7.3  ซ.ม.  X   สูง 8  ซ.ม.

- กระปุกแป้งใหญ่(ทรงถ้วย) = กว้าง  9  ซ.ม.  X   สูง  9.7  ซ.ม. 

- จานใส่แหวน = กว้าง  6.7  ซ.ม.  X   ยาว  9.5  ซ.ม.

- เชิงเทียนคู่ = สูง  13.5  ซ.ม.

- ถาด = กว้าง  20.5  ซ.ม.   X   ยาว  31  ซ.ม.

 

ราคา  17,300  บาท

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าชิ้นนี้

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Ladbrokes Review L.BetRoll
WIll Hill BookiesW.BetRoll here...
United Kingdom BetRoll Bookmakers
free web counter