Prakard2

รูปยาซิกาแรต ชุดรวมประเทศสยาม 13 ใบ (C-101)

เป็นรูปยาซิกาแรตหรือบัตรสินค้าสะสมรวมชุดประเทศสยามจำนวน 13 ใบ (อ่านต่อด้านล่างค่ะ)
รายละเอียด

เป็นรูปยาซิกาแรตหรือบัตรสินค้าสะสมรวมชุดประเทศสยามจำนวน 13 ใบ ได้แก่ ชุดวิถีชีิวิตชาวสยาม จำนวน 6 ใบ , ชุดท่องเที่ยวรอบโลก เฉพาะประเทศสยาม จำนวน 3 ใบ , ชุดดอกไม้นานาชาติ เฉพาะประเทศสยาม จำนวน 1 ใบ , ชุดแสตมป์และการแต่งกายนานาชาติ เฉพาะประเทศสยาม จำนวน 1 ใบ , ชุดโครงการแสดงสินค้านานาชาติ (EXPOSITION 1900) เฉพาะประเทศสยาม จำนวน 1 ใบ , และ ชุดครอบครัวผู้นำของโลก (ร.5) จำนวน 1 ใบ.....สามารถอ่านรายละเอียดคำอธิบายเกี่ยวกับชุดต่าง ๆ ได้ที่ห้องตัวอย่างบัตรสะสมคลาสสิค

ราคา 10,000 บาท

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าชิ้นนี้

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Ladbrokes Review L.BetRoll
WIll Hill BookiesW.BetRoll here...
United Kingdom BetRoll Bookmakers