Prakard2

กำไลโบราณวงใหญ่สีน้ำเงินทึบ ยุคปลายราชวงศ์ชิง (สมัยรัชกาลที่ 4 - รัชกาลที่ 8) พ.ศ.2423 - 2483 รุ่นสอง ประเทศจีน (J-006)

เป็นกำไลแก้วจีนโบราณวงใหญ่ ทำจากแก้วน้ำเงินทึบ (ยุคกลาง) สมัยปลายราชวงศ์ชิง (ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 4 - รัชกาลที่ 8 ของไทย) เริ่มผลิตตั้งแต่ปี พ.ศ.2423 ไปจนถึงปี พ.ศ.2483 (อ่านต่อด้านล่างค่ะ)
รายละเอียด

เป็นกำไลแก้วจีนโบราณวงใหญ่ ทำจากแก้วน้ำเงินทึบ (ยุคกลาง)  สมัยปลายราชวงศ์ชิง (ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 4 - รัชกาลที่ 8 ของไทย)  เริ่มผลิตตั้งแต่ปี พ.ศ.2423 ไปจนถึงปี พ.ศ.2483 ซึ่งคาบเกี่ยวกันระหว่างยุคสมัยของพระจักรพรรดิกวังซวี่ (ไจ่เถียน) และ พระจักรพรรดิผู่อี๋ (เฮนรี่)  กำไลแก้ววงนี้  มีอายุความเก่าที่มากกว่า 80 ปี   ขนาดของกำไลค่อนข้างใหญ่  เหมาะสำหรับท่านที่ข้อมือใหญ่โดยเฉพาะค่ะ (เป็นกำไลของเก่าค้างสต็อกจากประเทศจีน ยังไม่เคยผ่านการใช้ ซึ่งทางเราได้เก็บสะสมไว้นานแล้ว.)

 

Watch


ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของกำไล =
(วงใน) 7.6 ซ.ม. / (วงนอก) 9 ซ.ม.

 

ราคา   1,500   บาท

 

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าชิ้นนี้

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Ladbrokes Review L.BetRoll
WIll Hill BookiesW.BetRoll here...
United Kingdom BetRoll Bookmakers