Prakard2

กำไลโบราณวงใหญ่สีแดง ยุคราชวงศ์ชิง (สมัยรัชกาลที่ 4) พ.ศ.2393 - 2423 รุ่นแรก ประเทศจีน (J-003)

เป็นกำไลแก้วจีนโบราณวงใหญ่ ทำจากแก้วสีแดง (ยุคแรก) สมัยราชวงศ์ชิง (ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 4 ของไทย) ถูกผลิตขึ้นมาในช่วงปี พ.ศ.2393 - พ.ศ.2423 (อ่านต่อด้านล่างค่ะ)
รายละเอียด

เป็นกำไลแก้วจีนโบราณวงใหญ่ ทำจากแก้วสีแดง (ยุคแรก)  สมัยราชวงศ์ชิง (ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 4 ของไทย)  ถูกผลิตขึ้นมาในช่วงปี พ.ศ.2393 - พ.ศ.2423 ซึ่งคาบเกี่ยวกันระหว่างยุคสมัยของพระจักรพรรดิเสียนเฟิง (อี้จู่) , พระจักรพรรดิถงจื้อ (ไจ่ฉุน) , และพระจักรพรรดิกวังซวี่ (ไจ่เถียน)  กำไลแก้ววงนี้  มีอายุความเก่าที่มากกว่า 140 ปี   ขนาดของกำไลค่อนข้างใหญ่  เหมาะสำหรับท่านที่ข้อมือใหญ่โดยเฉพาะค่ะ (เป็นกำไลของเก่าค้างสต็อกจากประเทศจีน ยังไม่เคยผ่านการใช้ ซึ่งทางเราได้เก็บสะสมไว้นานแล้ว.)

 

Watch

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของกำไล = (วงใน) 7.6 ซ.ม. / (วงนอก) 9 ซ.ม.

 

ราคา   2,000   บาท

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าชิ้นนี้

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Ladbrokes Review L.BetRoll
WIll Hill BookiesW.BetRoll here...
United Kingdom BetRoll Bookmakers