Prakard2

กำไลโบราณวงเล็กสีฟ้า ยุคราชวงศ์ชิง (สมัยรัชกาลที่ 4) พ.ศ.2393 - 2423 รุ่นแรก ประเทศจีน (J-004)

เป็นกำไลแก้วจีนโบราณวงเล็ก ทำจากแก้วสีฟ้า (ยุคแรก) สมัยราชวงศ์ชิง (ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 4 ของไทย) ถูกผลิตขึ้นมาในช่วงปี พ.ศ.2393 - พ.ศ.2423 (อ่านต่อด้านล่างค่ะ)
รายละเอียด

เป็นกำไลแก้วจีนโบราณวงเล็ก ทำจากแก้วสีฟ้า (ยุคแรก)  สมัยราชวงศ์ชิง (ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 4 ของไทย)  ถูกผลิตขึ้นมาในช่วงปี พ.ศ.2393 - พ.ศ.2423 ซึ่งคาบเกี่ยวกันระหว่างยุคสมัยของพระจักรพรรดิเสียนเฟิง (อี้จู่) , พระจักรพรรดิถงจื้อ (ไจ่ฉุน) , และพระจักรพรรดิกวังซวี่ (ไจ่เถียน)  กำไลแก้ววงนี้  มีอายุความเก่าที่มากกว่า 140 ปี   ขนาดของกำไลค่อนข้างเล็ก  เหมาะสำหรับท่านที่ข้อมือเล็กโดยเฉพาะค่ะ (เป็นกำไลของเก่าค้างสต็อกจากประเทศจีน ยังไม่เคยผ่านการใช้ ซึ่งทางเราได้เก็บสะสมไว้นานแล้ว.)

Watch


ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของกำไล =
(วงใน) 5.8 ซ.ม. / (วงนอก) 7.3 ซ.ม.

 

ราคา   2,000   บาท

 

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าชิ้นนี้

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Ladbrokes Review L.BetRoll
WIll Hill BookiesW.BetRoll here...
United Kingdom BetRoll Bookmakers
free web counter