Prakard2Head-5

23.) แก้วมหามธุกันตี

 

ในตำราแก้วอัญมณีวิเศษ 24 ชนิดเมืองล้านนา ได้อธิบายลักษณะของแก้วมหามธุกันตีว่า เป็นแก้วที่มีสีคล้ายกับสีของดอกหลายแห้ง ภายในแก้วเป็นสีเหลืองน้ำผึ้งใส และมีสาแหรกหกขา จากคำอธิบายลักษณะของแก้วมหามธุกันตีดังกล่าว สามารถจัดแก้วมหามธุกันตีรวมไว้ในกลุ่มของแร่คอรันดัมประเภทแซปไฟร์ (SAPPHIRE) แบบเดียวกันกับแก้วเนระกันตีเพียงแต่คนละชนิดกัน โดยแก้วมหามธุกันตีจะเป็นแก้วชนิดบุษราคัม (YELLOW SAPPHIRE) หรือพลอยน้ำบุษร์ เมื่อนำมาเจียระไนแบบหลังเบี้ยโดยจัดให้รับแสงจะแสดงการสะท้อนแสงเป็นเหลือบแสง 3 แถว ซึ่งลำแสงจะทำมุมฉากกับทิศทางของมลทิน ทำให้เกิดสาแหรกหกขาหรือรูปดาว 6 แฉกนั่นเอง ด้านความเชื่อ ในตำราได้ระบุคุณวิเศษของแก้วมหามธุกันตีไว้ชัดเจนว่า “.....มหามธุกันตีใสบ่เศร้า ยศทั่วเท้าปราบชมพู” ซึ่งหมายถึงความโดดเด่นให้คุณในด้านความสุขความสมหวังในด้านต่าง ๆ อีกทั้งช่วยส่งเสริมอำนาจวาสนา ให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมีเกียรติยศชื่อเสียงเป็นที่นับถือของคนทั้งหลาย


24.) อินทนิลแก้วเผือก

อินทนิลแก้วเผือกจัดเป็นแก้วชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ในกลุ่มของแก้วมหานิล ที่มีลักษณะสีดำสนิทพื้นผิวมันวาว แต่เหลือบสะท้อนแสงเป็นสีของแววคอนกยูงอยู่ที่พื้นผิว สีของแววคอนกยูงจะประกอบไปด้วยสีเขียว สีฟ้าอมน้ำเงิน และสีม่วงปะปนกันดูงดงามยิ่งนัก ในด้านความเชื่อ เชื่อกันว่าอินทนิลแก้วเผือกเป็นแก้วแห่งความโชคดี สามารถขับไล่สิ่งชั่วร้ายทั้งหลายได้ อีกทั้งเป็นสัญลักษณ์แห่งความสง่างาม สติปัญญา ความเด็ดเดี่ยวทรนง และความเป็นศิริมงคลทั้งหลาย หากผู้ใดได้ครอบครองอินทนิลแก้วเผือกจะได้รับความโดดเด่นในแวดวงสังคม

 แก้วโป่งข่าม แก้วอินทนิล แก้วอินทนิล
 
คำเตือน : เป็นความเชื่อเฉพาะกลุ่มบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณ

 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Ladbrokes Review L.BetRoll

เมนูหลัก

WIll Hill BookiesW.BetRoll here...
United Kingdom BetRoll Bookmakers