Prakard2Head-5

จากสภาพทางภูมิศาสตร์ เกี่ยวกับสถานที่ตั้งของอาณาจักรล้านนาโบราณซึ่งถูกโอบล้อมไปด้วยป่าเขา ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมืองเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีอัตราความเสี่ยงต่อภัยอันตรายที่อยู่รอบด้านค่อนข้างสูง ไม่ว่าจะเป็นภัยที่เกิดจากผลกระทบในการทำศึกสงคราม ภัยจากสัตว์ป่าน้อยใหญ่นานาชนิด อีกทั้งภัยที่เชื่อกันว่าเกิดจากอาถรรพ์ของภูติผีปีศาจและอาเพทต่างๆ จนนำไปสู่การแสวงหาสิ่งยึดเหนี่ยวทางใจ ซึ่งเป็นวัตถุที่มีความลี้ลับมหัศจรรย์อยู่ในตัวเอง สามารถคุ้มครองป้องกันภัยจากอาถรรพ์ร้ายและอันตรายต่างๆได้ เพราะเป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นมาจากการดลบันดาลของเทพยดาอารักษ์ ซึ่งได้แก่ วัตถุจำพวกเครื่องรางของขลังประเภทที่เป็นหินหรือแร่บางชนิด ที่เกิดขึ้นเองในพืชและสัตว์หรือที่เรียกกันว่า “คต” รวมทั้งแร่ธาตุศักดิ์สิทธิ์บางอย่างที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติซึ่งเรียกกันว่า “เป๊ก” และ “เหล็กไหล” เป็นต้น นอกจากของศักดิ์สิทธิ์ตามที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ ยังได้หมายรวมไปถึงแก้ววิเศษหรืออัญมณีมงคล 24 ชนิดอีกด้วย โดยชาวล้านนาเชื่อถือกันว่าอัญมณีมงคลทั้ง 24 ชนิดนี้ มีอานุภาพมาก สามารถคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายให้กับผู้ที่ได้ครอบครองหรือสวมใส่ อีกทั้งยังสามารถดลบันดาลให้เกิดโชคลาภ ความสุข ยศฐาบรรดาศักดิ์ เกียรติยศชื่อเสียง ตลอดจนทรัพย์สินเงินทองให้เพิ่มพูนมั่งคั่งยิ่งขึ้น ซึ่งโบราณจารย์ได้ผูกเป็นคำกลอนอธิบายคุณลักษณะต่างๆของแก้ววิเศษหรืออัญมณีมงคล ทั้ง 24 ชนิดไว้ดังนี้

แก้วมงคลสมัยเก่า            อาจารย์เจ้าแบ่งไว้ 9 ประการ

แก้วดีมีอยู่มากหลาย                   แก้ววิเศษแท้มี 24 ดวง

คนใดควงเป๋นแหวนสุบมือ           ได้ถือทือขวัญถุงเป๋นหื้อหมั้น

บ่อึบอยากกลั้นสังอันใด                เงินคำจะไหลมาสู่เจ้า

จักอยู่สุขเนื้อเย็นใจ                     มีเข้าของเงินคำมารอม

 

จตุวีสติ แก้วหยาดฟ้า                  ลงมา 24 ดวงสู่โขงเขตห้อง

จากเทศท้องเมืองอินทร์               คือแก้วมหานิลไชยโชค

ลักษณะโฉลกถูกชาตา                 แก้ววิฑูรย์เลิศแล้ว

วิเศษแก้วอุทุมพร                       เนระจังกรวิเศษ

แก้วผักตบเทศมงคล                          วิฑูรย์ฝนแสนห่า

ข้าศึกล่าหนีไกล                          มรกตใสยอดเต้า

มียศทั่วเท้ามูลมา                        สุริยะประภาวิเศษ

วุฒิเทศนานา                              แก้วประภาชมชื่น

ข้าวของตี่นไหลมา                      วชิระเป๊กพรหมสามหน้า

ยศทั่วฟ้าเหลือหลาย                    วิฑูรย์ขนทรายงามแผ้ว

วิเศษแก้วเทศบานงาน                 แก้วปทัมราคคานชมช้อย

ควรค่าร้อยคำแดง                       จันทะแพงค่าหมื่น

แก้วสุริยะชื่นปากยำ                          มหานิลทรายคำกินบ่เสี้ยง

เหล็กขี้เหมี้ยงเกิดเป็นคำ               แก้วพระญาอินสวรยินผันโลก

แสนอโศกว่ายหัวลง                     วิฑูรย์องค์วิเศษ

ขนบุ้งเทศไหมสน                             ก๊อแดงประจญปราบแท้

ข้าศึกแลหนีไกล                          แก้วสีพลีใสสะอาด

ข่ามหน้าไม้นาดเป็นกระจวน         ปทัมก่านมวลวิเศษ

วิฑูรย์เทศสุขเกษม                              วิฑูรย์ดีผิวเผือก

น้ำค้างเกิดปลายเขา                      รัตนาเลาเลิศแล้ว

ชื่อว่าแก้วหมอกมุงเมือง                ฤทธีเรืองล้ำเลิศ

น้ำผึ้งเกิดเป็นดี เนระกันตี              มหามธุกันตีใสบ่เศร้า

ยศทั่วเท้าปราบชมพู                     อินทนิลแก้วเผือกงามผ่านแผ้ว

ย่อมหื้อแล้วมโนใจผู้ข้า                 เป็นรัตนาแก้วไธ้ 24 ดวงแลนา.......

 

(อ้างอิงบทกลอนจาก : www.sri.cmu.ac.th/~maeyinglanna/main8/main5.php )

  

1. ) แก้วมหานิลไชยโชค  

 

 

 

 

 

 

 

 

 โดยทั่วไปแก้วซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มของแก้วมหานิลจะมีอยู่สองลักษณะใหญ่ ๆ กล่าวคือ

 

 

แก้วโป่งข่าม แก้วมหานิลไชยโชค 

โป่งข่าม แก้วมหานิลไชยโชค   

1.1 แก้วที่มีลักษณะสีดำมันวาว แสงส่องผ่านได้เพียงเล็กน้อยจนถึงทึบแสง เช่น นิลตะโก (BLACK SPINEL) ,อุลกมณีหรือสะเก็ดดาว (TEKTITE) ,โอนิกซ์ (BLACK ONYX) ,โป่งข่ามสีดำ (BLACK SMOKY QUARTZ) เป็นต้น

 1.2 แก้วที่มีลักษณะสีดำด้าน ทึบแสง เช่น แจ๊สเปอร์ (JASPER)
สำหรับแก้วมหานิลไชยโชคนั้นมีลักษณะตรงตามข้อ 1.1 กล่าวคือ จะต้องเป็นแก้วสีดำเข้มเสมอกันทั่วทั้งหมด พื้นผิวมีลักษณะมันวาวแลดูสดใสไม่ทึบแสง ที่สำคัญจะต้องไม่มีมลทินแร่อยู่ภายใน และไม่มีรอยตำหนิแตกร้าว เชื่อกันว่าแก้วมหานิลไชยโชคนั้นมีอานุภาพโดดเด่นในเรื่องของความสำเร็จ ช่วยขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ได้อย่างน่าอัศจรรย์ อีกทั้งดลบันดาลโชคลาภให้กับผู้ที่ได้สวมใส่หรือเป็นเจ้าของอยู่เสมอ ๆ

2. ) แก้ววิฑูรย์  

แก้ววิฑูรย์หรือไพฑูรย์ (CHRYSOBERYL) จัดอยู่ในกลุ่มของรัตนชาติ หรือหนึ่งในแก้วนพรัตน์ที่มีลักษณะโปร่งใสสีเหลือง ,สีเขียวอมเหลือง ,สีเหลืองน้ำตาล ,สีเหลืองน้ำผึ้งหรือสีน้ำตาลน้ำผึ้ง มีระดับความแข็งอยู่ที่ 8.5 ในระบบโมส์ ในสมัยโบราณแก้ววิฑูรย์หรือไพฑูรย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ได้แก่แก้ววิฑูรย์ที่มีสีคล้ายน้ำผึ้งแก่ซึ่งเรียกกันว่า แก้ววิฑูรย์น้ำผึ้ง คือมีสีเหลืองเข้มออกน้ำตาลอมแดง เนื่องจากในสมัยโบราณวิทยาการในการแยกแยะองค์ประกอบทางเคมียังไม่พัฒนาจนถึงขีดสุด ประกอบกับมีอัญมณีในกลุ่มของโป่งข่ามหรือ QUARTZ  บางลักษณะ (ที่ผ่านกรรมวิธีการหุงแล้ว) มีสีและลักษณะภายนอกโดยรวมที่เหมือนกันกับแก้ววิฑูรย์หรือไพฑูรย์ แต่ความเป็นจริงนั้น มีความแตกต่างกันในระดับความแข็งและสารประกอบทางเคมี (แก้ววิฑูรย์หรือไพฑูรย์ สารประกอบทางเคมีคือ Beryllium Aluminium Oxide ( BeAl2O4 ) / โป่งข่ามหรือควอตซ์ สารประกอบทางเคมีคือ  Silicon Dioxide ( SiO2 ) ) แต่ก็ได้อนุโลมยึดเอาลักษณะจากภายนอกตามที่ได้พบเห็นเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกแก้ววิฑูรย์น้ำผึ้ง เชื่อกันว่าแก้ววิฑูรย์หรือไพฑูรย์มีอานุภาพโดดเด่นในเรื่องของมิตรภาพและความเมตตากรุณา ช่วยให้ผู้ที่ได้สวมใส่เป็นเจ้าของได้รับความเห็นใจ การให้อภัย และการยอมรับจากผู้อื่น

 

คำเตือน
: เป็นความเชื่อเฉพาะกลุ่มบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณ

 

 

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Ladbrokes Review L.BetRoll

เมนูหลัก

WIll Hill BookiesW.BetRoll here...
United Kingdom BetRoll Bookmakers
free web counter