Prakard2

 

 

Head-2

 

ในสมัยโบราณก่อนปี ค.ศ. 1800 นักเคมีธรรมชาติชาวสวีเดนชื่อ Bergmann ได้ค้นพบว่า “QUARTZ” คือการรวมตัวกันของการตกผลึกและการอัดแน่นของ SILICA โดยเขาได้จัดแบ่งประเภทของ QUARTZ อย่างไม่เป็นระบบไว้ดังนี้

 

โครงสร้างการแบ่งประเภทของควอตซ์ในอดีต

(OLD CLASSIFICATION SCHEME FOR QUARTZ)

ควอตซ์เนื้อมหผลึกหรือผลึกใหญ่

(MACROCRYSTALLINE QUARTZ)

ควอตซ์เนื้อจุลผลึกหรือผลึกขนาดเล็ก

(MICROCRYSTALLINE QUARTZ)

ควอตซ์เนื้อจุรณผลึกหรือผลึกละเอียดที่สุดจนไม่มีรูปผลึก

(CRYPTOCRYSTALLINE QUARTZ)

ต้นแบบ : ROCK CRYSTAL (หินใส)

ตัวอย่างในกลุ่ม :

- AMETHYST

- AVENTURINE

- EISENKIESEL

- ROSE QUARTZ

- TIGER'S EYE

- HAWK'S EYE

- CAT'S EYE

ต้นแบบ : JASPER (หินแจ๊สเปอร์)

ตัวอย่างในกลุ่ม :

- AVENTURINE

- FLINT

- HELIOTROPE

- PLASMA

- TIGER'S EYE

- HAWK'S EYE

- CAT'S EYE

 

ต้นแบบ : CHALCEDONY (หินโมรา)

ตัวอย่างในกลุ่ม :

- AGATE

- CARNELIAN

- CHRYSOPRASE

- PLASMA

 

 

ต่อมาในปี ค.ศ.1823 ที่ประเทศสวีเดนมีชายซึ่งอาศัยอยู่ในชนบทคนหนึ่งชื่อ Jone Jacob Berzelius ได้ทำการศึกษาเชิงลึกด้านองค์ประกอบของ QUARTZ อย่างละเอียด ด้วยวิธีแยกองค์ประกอบของ QUARTZ ออกเป็นส่วน ๆ พบว่าควอตซ์ประกอบไปด้วย OXYGEN + NEW ELEMENT + SILICON และที่สำคัญเขาได้พบสสารที่ชื่อว่า SILICON DIOXIDE ซึ่งสามารถเขียนเป็นสูตรทางเคมีคือ SiO2 อีกทั้งเขายังทำการจัดแบ่งกลุ่มของ QUARTZ ไว้ใหม่ เพื่อให้เป็นระบบที่ชัดเจนกว่าในอดีต และเป็นที่ยอมรับกันในปัจจุบัน

 

โครงสร้างการแบ่งประเภทของควอตซ์ในปัจจุบัน

(MODERN CLASSIFICATION SCHEME FOR QUARTZ)

ควอตซ์เนื้อมหผลึกหรือผลึกใหญ่

(MACROCRYSTALLINE QUARTZ)

ควอตซ์ที่เป็นผลึกขนาดเล็ก - ไม่มีรูปผลึก

(CRYPTO - OR MICROCRYSTALLINE QUARTZ)

 

- ROCK CRYSTAL

- AMETHYST

- AVENTURINE

- EISENKIESEL

- BLUE QUARTZ

- CITRINE

- EISENKIESEL

- MILKY QUARTZ

- PINK QUARTZ

- PRASE

- PRASIOLITE

- ROSE QUARTZ

- SMOKY QUARTZ

- TIGER'S / HAWK'S / AND CAT'S EYE

มีลักษณะลวดลายเป็น "เส้น" หลากหลาย "FIBROUS" VARIETIES :

มีลักษณะลวดลายคล้าย "เมล็ด" หลายหลาย "GRAINY" VARIETIES :

- AGATE

- CARNELIAN

- CHALCEDONY

- CHRYSOPRASE

- ONYX

- PLASMA

- SARD

 

- CHERT

- FLINT

- JASPER

- HELIOTROPE

- PLASMA

 

 

 

 

 

คุณสมบัติที่สำคัญของควอตซ์ทั้งสองกลุ่ม

คุณสมบัติเฉพาะด้าน

ควอตซ์เนื้อมหผลึกหรือผลึกใหญ่

(MACROCRYSTALLINE QUARTZ)

ควอตซ์ที่เป็นผลึกขนาดเล็ก - ไม่มีรูปผลึก

(CRYPTO - OR MICROCRYSTALLINE QUARTZ)

COLOR (สี)

หลากสี

หลากสี

DIAPHENY(ความโปร่งแสง)

โปร่งแสง - แสงผ่านได้น้อย

โปร่งแสง - มัวหรือทึบแสง

LUSTER(ความเงา)

คล้ายแก้ว

มัวด้าน

LUSTER ON FRACTURES

(ความเงาของรอยแตก)

คล้ายแก้ว - มันวาวคล้ายไขมันสัตว์

คล้ายขี้ผึ้ง - มัวด้าน

STREAK TEST

(การทดสอบโดยการขูดเป็นเส้น)

ผงสีขาว

ผงสีขาว / ผงสีต่าง ๆ (จาง ๆ)

REFRACTIVE(การหักเหของแสง)

1.54422 - 1.55332

1.53 -1.54

SPECIFIC WEIGHT

(น้ำหนักเฉพาะ)

2.6481 g/cm³

2.4 - 2.7 g/cm³

HARDNESS(ความแข็ง)

7

6.5 - 7

WATER CONTENT

(ความหนาแน่นของน้ำ)

น้อยกว่า 0.1 %

0.1 - 4 %

NON-SILICA IMPURITIES

(มลทิน หรือ ความไม่บริสุทธิ์)

0.001 % - 0.5 %

1 % - 20 %

 

 

 

แหล่งพลอยตระกูลควอตซ์ในประเทศไทย

ชนิดของควอตซ์

บริเวณ

ควอตซ์ (QUARTZ-ROCK CRYSTAL) หรือ แก้วโป่งข่าม

อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ; อำเภอสา จังหวัดน่าน ; อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ; อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ; และอีกหลายแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ นครนายก เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ฯลฯ

 

ควอตซ์สีชมพู (ROSE QUARTZ)

อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ; อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ; อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ; อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ; อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

ควอตซ์สีควันไฟ (SMOKY QUARTZ)

อำเภอสะเมิง และอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

แอเมทิสต์ (AMETHYST)

อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ; อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ; อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

 

อะเกต (AGATE) คาลซิโดนี(CHALCEDONY) คาร์เนเลียน(CARNELIAN) ซาร์โดนิกซ์(SARDONYX)

อำเภอชัยบาดาล อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี และในจังหวัดกาญจนบุรี เฉพาะคาลซิโดนีมักจะพบในแหล่งแร่ฟลูออไรต์ได้มากมายหลายแห่งในจังหวัดทางภาคเหนือ เช่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และลำพูน

แจสเพอร์(JASPER)

อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี และบริเวณเดียวกับแหล่งคาลซิโดนี ในอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

หินเลือด (BLOODSTONE)

อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ; อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

 

 

 

มลทิน (แร่) ภายในควอตซ์หรือโป่งข่าม

ประเภท

แร่ที่ปรากฏอยู่ภายใน

ลักษณะโดยรวม

ตัวอย่าง

1. แก้วเข้าแก้ว

QUARTZ IN QUARTZ

เป็น Intergrowth หรือควอตซ์ผลึกใหญ่อมควอตซ์ผลึกเล็กเอาไว้

 

แก้วเข้าแก้ว

2. แก้วขนเหล็ก

RUTILE

เป็นเส้นตรงสีดำมีขนาดเล็กเท่าเส้นขน หรือเส้นผม

แก้วขนเหล็ก

3. แก้วเข็มมรกต

ACTINOLITE

เป็นเส้นตรงสีเขียวใสคล้ายมรกต ขนาดเล็กเท่าเข็ม หรือเส้นผม

 

แก้วเข็มมรกต

 

4. แก้วไหมทอง

RUTILE

เป็นเส้นสีทองมีขนาดเล็กคล้ายเส้นไหม

 

 

แก้วไหมทอง

 

 

5. แก้วไหมเงิน

RUTILE

เป็นเส้นสีเงินวาวมีขนาดเล็กคล้ายเส้นไหม

 

 

แก้วไหมเงิน

 

 

6. แก้วปวก (ปลวก)

CHLORITE

มีลักษณะคล้ายรังปลวกหรือปะการัง รูปทรงเป็นธรรมชาติแตกต่างกันออกไปไม่ซ้ำกัน อาจมีสีเดียวหรือมากกว่าหนึ่งสี เช่น สีขาว , สีแดง , สีเขียว , สีเหลือง , สีม่วง , สีชมพู ฯลฯ

 

 

แก้วปวก

 

 

7. แก้วทราย

AVENTURINE

มีลักษณะเป็นเม็ดขนาดเล็กเหมือนทรายละเอียดจำนวนมาก รูปทรงเป็นธรรมชาติแตกต่างกันออกไปไม่ซ้ำกัน อาจมีสีเดียวหรือหลายสีเช่นเดียวกันกับแก้วปลวก

 

 

แก้วทราย

 

 BetFair F.BetRoll UK Bookies
Ladbrokes Review L.BetRoll

เมนูหลัก

WIll Hill BookiesW.BetRoll here...
United Kingdom BetRoll Bookmakers
free web counter