Prakard2

buttonclick2

head-1

พระเปิม กรุวัดดอนแก้ว

 

 

พระเปิมขาว กรุวัดดอนแก้ว ลำพูน

พระเปิมขาว กรุวัดดอนแก้ว จ.ลำพูน

 

ในบันทึกพงศาวดารโยนก ได้กล่าวไว้ว่า ....พระอาทิตย์ราช กษัตริย์วงศ์รามัญผู้ครองนครลำพูน ได้สร้างมณฑปประดิษฐานพระบรมธาตุสูง 3 วา มีซุ้ม 4 ด้าน ครอบโกศทองคำสูง 3 ศอก ซึ่งบรรจุพระบรมธาตุไว้ภายใน และพระนางปทุมวดีเทวี มเหสีของพระองค์ได้ทรงสร้างเจดีย์เหลี่ยม ลักษณะเป็นพระปรางค์ทรงสี่เหลี่ยมยอดแหลม นามว่า “สุวรรณเจดีย์” หรือ “ปทุมวดีเจดีย์” ขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 16 ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย

ต่อมาในราวพุทธศตวรรษที่ 17 ได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในนครลำพูน พระเจ้าสรรพสิทธิ์หรือที่เรียกพระนามในศิลาจารึก (ลพ.1/ลพ.2) ว่า “สววาธิสิทธิ” ได้ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามต่าง ๆ ในนครลำพูน อีกทั้ง ได้ทรงสร้างวัดดอนแก้วพร้อมทั้งเจดีย์ และทรงผนวชเป็นพระภิกษุอยู่ที่วัดนี้

ต่อมาภายหลัง ได้มีการขุดค้นพบ “พระเปิม” ที่ปทุมวดีเจดีย์ วัดพระธาตุหริภุญชัยและที่บริเวณพระเจดีย์ วัดดอนแก้วด้วย จึงสันนิษฐานกันว่า เจ้าผู้ครองนครลำพูน 2 พระองค์นี้ เป็นผู้ที่สร้างพระเปิมบรรจุไว้ในเจดีย์นั่นเอง

 

ด้านหลังพระเปิมขาว กรุวัดดอนแก้ว ลำพูน
ลักษณะของพระเปิม กรุวัดดอนแก้ว

ศิลปะพิมพ์พระ : เป็นพระศิลปะทวารวดียุคปลาย มีอายุการสร้างประมาณ 1,000 ปี ลักษณะเป็นพระนั่งขัดสมาธิเพชรปางมารวิชัย จีวรห่มดอง (คลุมสองไหล่) ประทับนั่งบนแท่นอาสนะฐาน 3 ชั้น โดยฐานชั้นบนกับชั้นล่างเป็นฐานบัวแก้ว ส่วนฐานชั้นกลางเป็นแท่นไม่มีลวดลาย นั่งพิงผนังโพธิ์บัลลังก์ (สัญลักษณ์ในการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า) มีกิ่งโพธิ์ 10 กิ่ง มีใบโพธิ์จำนวน 86 ใบ ลักษณะองค์พระอวบอ้วนล่ำสันไม่มีเกศแหลมแต่เป็นเม็ดพระศกสวยงาม บริเวณกึ่งกลางของอาสนะที่ประทับ เป็นลายเส้นโค้งมนคู่มีเส้นนูน 7 ขีด ซึ่งเรียกกันว่าอาสนะแสงอาทิตย์ ด้านหลังองค์พระเรียบนูน

เนื้อพระ : เป็นพระดินเผาประเภทเนื้อแกร่ง เนื่องจากผ่านความร้อนอุณหภูมิสูง เท่าที่พบสามารถจำแนกเนื้อพระออกได้ 5 สี คือ สีดอกพิกุลแห้ง (สีเหลืองออกน้ำตาล) , สีแดง , สีขาว , สีเขียว , และสีดำ มีทั้งสีอ่อนสีแก่แตกต่างกันไป องค์ประกอบของเนื้อพระประกอบด้วยผงว่าน , ผงแร่ , และผงเกษรดอกไม้ ลักษณะของคราบกรุเป็นฝ้านวลแค่ฉาบบนผิวพระบาง ๆ แต่เกาะจับแน่นขัดล้างออกยาก

 

 พระเปิมขาว+ใบเซอร์(ใบรับรองพระ)


i163018021 98954 3

 

 

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Ladbrokes Review L.BetRoll
WIll Hill BookiesW.BetRoll here...
United Kingdom BetRoll Bookmakers
free web counter