Prakard2


buttonclick2

 

head-5

พระลีลาหลังเข็ม กรุชุมนุมสงฆ์ สุพรรณ

พระลีลาหลังเข็ม กรุวัดชุมนุมสงฆ์ จ.สุพรรณบุรี
(พระประกวดติดรางวัล 2 งาน รางวัลชมเชย และรางวัลที่ 4)
 

 

วัดชุมนุมสงฆ์ ปัจจุบันเป็นวัดร้าง ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ริมถนนมาลัยแมน ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เกี่ยวกับประวัติวัดชุมนุมสงฆ์ไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แต่จากหลักฐานโบราณวัตถุที่พบจากการขุดแต่งและบูรณะองค์เจดีย์ ตลอดจนรูปแบบองค์เจดีย์ทรงระฆังกลมที่ปรากฏเหลือให้เห็นในปัจจุบัน ทำให้เชื่อได้ว่าวัดชุมนุมสงฆ์น่าจะมีมาแล้วตั้งแต่สมัยอยุธยา เจดีย์ที่ปรากฏอยู่เป็นเจดีย์ทรงระฆังกลม มีชั้นมาลัยเถารองรับองค์ระฆังขนาดใหญ่ ศิลปกรรมสมัยอยุธยาตอนกลาง ที่น่าสนใจอีกประการคือ พระประธานในโบสถ์เก่าหันหน้าไปทางทิศตะวันตก ซึ่งแตกต่างไปจากพระประธานในวัดทั่วไป

พระเครื่องและพระบูชากรุวัดชุมนุมสงฆ์ แตกกรุเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2504 โดยถูกลักลอบขุดองค์พระเจดีย์ สันนิษฐานว่าคนร้ายน่าจะได้พระเครื่องไปประมาณหมื่นองค์ ต่อมากรมศิลปากรได้เข้ามาเปิดกรุอย่างเป็นทางการ พบพระเครื่องพิมพ์ต่าง ๆ จำนวนมาก ซึ่งเป็นพระเนื้อชินทั้งหมด นอกจากนี้ได้ค้นพบพระกำแพงศอก 10 องค์ และพระบูชาเนื้อสัมฤทธิ์อีก 2 องค์ 

ด้านหลังพระลีลาหลังเข็ม กรุชุมนุมสงฆ์ สุพรรณลักษณะของพระลีลาหลังเข็ม กรุวัดชุมนุมสงฆ์ จ.สุพรรณบุรี

ศิลปะพิมพ์พระและเนื้อพระ : พระลีลาหลังเข็มเป็นพระเนื้อชินเงินผิวปรอท เช่นเดียวกันกับพระกรุวัดการ้องและกรุวัดราชบูรณะ(จ.อยุธยา) หากจะนำพระมาเปรียบเทียบกันจะเห็นได้ชัดว่า ผิวปรอทของพระลีลาหลังเข็มมีความเก่ากว่าผิวปรอทของพระเครื่องกรุวัดราชบูรณะ ซึ่งแลดูสดและแวววาวกว่า พระลีลาหลังเข็มในบางองค์ มีรอยระเบิดเกิดขึ้นที่องค์พระทั้ง ๆที่ผิวปรอทยังสมบูรณ์อยู่ จึงสันนิษฐานได้ว่า พระเครื่องกรุวัดชุมนุมสงฆ์ทั้งหมด น่าจะถูกสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางล้อศิลปะสุโขทัย หรือสร้างก่อนพระเครื่องกรุวัดราชบูรณะนั่นเอง

ลักษณะทั่วไปของพระลีลาหลังเข็มมีดังนี้ พระพักตร์หันไปทางซ้ายขององค์พระ พระเกศยาวห่มจีวรแนบเนื้อทำให้เห็นขาท่อนบนและเส้นขอบจีวรชัดเจน ประทับเดินอยู่บนบัวหวายซึ่งรองรับอยู่ 8 ดอก ริมกรอบมีซุ้มเส้นลวดและเส้นรัศมี ด้านหลังมีรูปเข็มลักษณะนูนขึ้นมาเหมือนเข็มเย็บกระสอบ โคนใหญ่ปลายแหลม ซึ่งพระลีลาหลังเข็มพิมพ์นี้ เป็นพิมพ์ที่ท้องที่จังหวัดสุพรรณบุรีมีประสบการณ์กันมาก จึงได้รับความนิยมค่อนข้างสูง และเป็นพิมพ์ที่มีการทำปลอมแปลงกันมากที่สุดใบประกาศพระ

 

ใบประกาศพระ 

i163018021 98954 3

 

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Ladbrokes Review L.BetRoll
WIll Hill BookiesW.BetRoll here...
United Kingdom BetRoll Bookmakers
free web counter