Prakard2

 

Head-g-1

 

MAP-SIAM 

การ์ดหรือบัตรสินค้าสะสม หมายถึง สิ่งพิมพ์ที่มีการพิมพ์ลวดลายและข้อความที่สวยงามกำกับไว้ด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้าน เพื่อให้ผู้ที่สนใจสะสมและเก็บรักษาไว้เป็นที่ระลึก หรือเพื่อความเพลิดเพลินเป็นงานอดิเรก  ปกติจะทำจากกระดาษชนิดแข็งซึ่งมีขนาดประมาณ 2.5 X 3.5 นิ้ว โดยการแถมหรือแลกซื้อร่วมกับสินค้าต่างๆ เช่น ยาซิกาแรต โกโก้ บุหรี่ เนื้อบด กาแฟ ชา เป็นต้น ในกรณีที่ผู้ผลิตสินค้ากำหนดพิมพ์การ์ดออกมาเป็นชุดๆ อาจมีการระบุรหัสเป็นตัวเลขหรือชื่อเฉพาะลงบนการ์ดแต่ละใบ Guerin-42-S-3และมีการผลิตแต่ละชุดในจำนวนที่จำกัด หรือแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆ กลายเป็นการ์ดหรือบัตรสินค้าสะสมที่หายาก ก็จะได้รับความนิยมและมีราคาซื้อขายค่อนข้างสูง ส่วนการ์ดหรือบัตรสินค้าสะสมที่ไม่ได้รับความนิยม เนื่องจากบริษัทผู้ผลิต Antoineตีพิมพ์หรือผลิตการ์ดออกมาเป็นจำนวนมาก ก็จะกลายเป็นการ์ดที่หาได้ง่ายและมีราคาต่ำ  ส่วนเป้าหมายของนักสะสมแต่ละคนนั้นอาจแตกต่างกันออกไป ซึ่งบางคนต้องการเก็บสะสมให้ครบชุดนั้นๆ  แต่บางคนอาจต้องการสะสมเฉพาะการ์ดพิเศษเพียงแค่บางใบเท่านั้น จนนำไปสู่การแลกเปลี่ยน ซื้อขาย เพื่อตามหาการ์ดใบที่ตนต้องการ หรือยังขาดอยู่เพื่อเก็บสะสมให้ครบชุด ด้วยเหตุนี้จึงทำให้การสะสมการ์ดมีความสนุกสนานท้าทาย ได้ความรู้และกลุ่มสังสรรค์สมาคมอีกด้วย

 


 

จุดเริ่มต้นของการ์ดหรือบัตรสินค้าสะสมนั้น La posteเริ่มมีขึ้นในยุโรปและอเมริกาเมื่อประมาณ 130 ปีมาแล้ว วิธีการผลิตใช้เทคนิคพิมพ์หิน แล้วแถมไปกับสินค้าที่ต้องการจำหน่ายต่างๆ สำหรับประเทศไทย  จุดเริ่มต้นของการ์ดหรือบัตรสินค้าสะสม มาจาก “รูปยาซิกาแรต” ที่เริ่มนำเข้ามาในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2437 - 2441 ( ค.ศ.1894 – 1898 )  CardRad-3โดยการนำเข้าและผลิตในประเทศไทยจากผู้ผลิตหลายๆบริษัท ทำให้คนไทยเริ่มรู้จักการ์ดหรือรูปยาซิกาแรตสะสมกันมากขึ้น จนเกิดกระแสความนิยมในการ์ดสะสม  ถึงขนาดมีการขออนุญาตจัดตลาดนัดรูปยาซิกาแรต ในทุกวันอาทิตย์ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม จุดประสงค์ก็เพื่อให้นักสะสมได้ทำการแลกเปลี่ยน หรือซื้อขายการ์ดสะสมกัน  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2455 ( ค.ศ.1912 ) ติดต่อกันเป็นเวลายาวนานกว่า 20 ปีเลยทีเดียว โดยการ์ดสะสมจะแถมมากับซองบุหรี่ซองละ 1 รูป  

Dek-Stamp-3

ส่วนใหญ่จะผลิตออกมาเป็นชุดๆ ชุดละ 50 ใบ เฉพาะการ์ดสะสมที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย (ไม่นับรวมการ์ดสะสมเกี่ยวกับประเทศไทย ที่ผลิตในประเทศทางแถบยุโรปและอเมริกา)  ประมาณว่ามีการผลิตไม่ต่ำกว่า 200 ชุด เช่น ชุดพยัญชนะไทย ชุดสถานที่สำคัญ ชุดเจ้านายไทย เป็นต้น จนถึงช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ในราวปี พ.ศ.2482 ( ค.ศ.1939 )  จึงยกเลิกการผลิต เพราะเหตุผลด้านการขาดแคลนกระดาษ  Guerin-41-S-3และการที่กิจการยาสูบตกเป็นของรัฐไปเกือบทั้งหมด ทำให้หมดความจำเป็นที่จะต้องแข่งขันกันโดยการผลิตบัตรสะสมรูปยาซิกาแรตเพื่อดึงดูดใจลูกค้าออกมาอีก  

 

 
 

 

1175941549

 

 

 

 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Ladbrokes Review L.BetRoll
WIll Hill BookiesW.BetRoll here...
United Kingdom BetRoll Bookmakers
free web counter