Prakard2 

Head-g-2

 
รูปยาซิกาแรต รูปยาซิกาแรต

เป็นบัตรสะสมลักษณะเดียวกับรูปยาซิกาแรต ที่จัดพิมพ์ขึ้นในปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อปีค.ศ. 1878 โดยโรงละคร FOLIES – DRAMATIQUES สำหรับแจกเป็นบัตรสะสมที่ระลึก ให้กับผู้ที่ซื้อบัตรหรือตั๋วเข้าชมโอเปร่า คณะ LES CLOCHES DE CORNEVILLE ซึ่งเป็นคณะโอเปร่าที่โด่งดังมีชื่อเสียงมากที่สุดในยุคนั้น ประกอบด้วยในช่วงเวลาดังกล่าว มีการจัดงานมหกรรมแสดงศิลปะหัตถกรรมนานาชาติ (EXPOSITION) ขึ้นที่ปารีส ทางโรงละคร FOLIES – DRAMATIQUES ซึ่งเป็นผู้จัดพิมพ์การ์ด จึงได้นำเอกลักษณ์ทางด้านสถาปัตยกรรมและธงชาติของแต่ละประเทศ ที่เข้าร่วมในงานมหกรรมแสดงศิลปะหัตถกรรม มาเป็นแบบที่หน้าการ์ดอย่างสวยงาม  เพื่อจูงใจนักสะสมการ์ดหรือบัตรสินค้า ให้อุดหนุนซื้อบัตรเข้าชมโอเปร่าที่โรงละครของตน บัตรสะสมที่ระลึกใบนี้หน้าการ์ดเป็นประเทศสยาม โดยศิลปินผู้วาดภาพพยายามถ่ายทอดเอกลักษณ์ของประเทศสยามออกมาให้มากที่สุด แม้รายละเอียดบางประการจะไม่ถูกต้อง และดูแข็งกระด้างไม่อ่อนช้อย แต่ก็เรียบง่ายและโดดเด่นตรงธงชาติสยาม จัดเป็นการ์ดสะสมที่มีอายุความเก่ากว่า 130 ปี (ผลิตในปีพ.ศ. 2421) นับเป็นบัตรสะสมที่ระลึกที่หายากน่าสะสมอีกใบหนึ่ง

 

 


1175941549

รูปยาซิกาแรต

 

รูปยาซิกาแรต
 

เป็นบัตรสินค้าสะสมลักษณะเดียวกับรูปยาซิกาแรตซึ่งไม่ทราบรายละเอียดชัดเจนแต่สันนิษฐานว่า ถูกพิมพ์ขึ้นที่เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1878 ในคราวที่ประเทศฝรั่งเศส เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมแสดงศิลปะหัตถกรรมนานาชาติที่ปารีส ที่หน้าบัตรสะสม ได้ระบุบริเวณหรือสถานที่จัดงานในครั้งนั้นไว้ชัดเจนว่า ชังป์ เดอ มาร์ (CHANMP DE MARS) ซึ่งเป็นสนามหญ้ากว้าง และเป็นสถานที่เดียวกันกับสถานที่ตั้งของหอไอเฟล (หอไอเฟล (EIFFEL) เริ่มสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1887 แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1889) นับเป็นบัตรสินค้าสะสมซึ่งพิมพ์เป็นรูปเกี่ยวกับวัฒนธรรมการรับประทานอาหารของชาวสยาม ที่หายากและไม่ค่อยมีโอกาสได้พบเห็นกันบ่อยนัก

 
1175941549 

 

รูปยาซิกาแรต

 

เป็นบัตรสินค้าสะสมลักษณะเดียวกับรูปยาซิกาแรต ที่พิมพ์ขึ้นในปีค.ศ. 1878 (พ.ศ.2421) เมื่อครั้งที่ประเทศฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมแสดงศิลปะหัตถกรรมนานาชาติที่ปารีส ภายในงานมีการจัดทำหนังสือเกี่ยวกับศาสนาต่าง ๆ เพื่อจำหน่าย

พร้อมทั้งจัดพิมพ์บัตรสะสมเป็นรูปสถาปัตยกรรมของแต่ละศาสนาในประเทศต่าง ๆ (หมายถึง โบสถ์สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา) เพื่อแถมให้กับผู้ที่มาซื้อหนังสือภายในงาน สำหรับบัตรสินค้าสะสมใบนี้ ที่ด้านหน้าของบัตรพิมพ์เป็นรูปมัสยิดคู่กับรูปวัดของประเทศสยาม ส่วนด้านหลังพิมพ์บอกชื่อร้านขายหนังสือและสถานที่ตั้งของร้าน จัดเป็นบัตรสะสมซึ่งมีความเก่าเกิน 100 ปี ที่น่าสะสมอีกใบหนึ่ง

1175941549
 
รูปยาซิกาแรต
 

เป็นรูปยาซิกาแรต (CIGARETTES CARD) ที่แถมมากับยาสูบ ALLEN & GINTER'S ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี ค.ศ. 1886(พ.ศ. 2429) เป็นชุดเครื่องแต่งกายพื้นเมือง 50 ประเทศ (50 ใบ)  

โดยประเทศสยามเป็นใบที่ 41 พิมพ์เป็นภาพวาดรัชกาลที่ 5 นับเป็นครั้งแรกของโลกที่มีการจัดพิมพ์ภาพรัชกาลที่ 5 ไว้ในบัตรสะสมรูปยาซิกาแรต สามารถชมครบชุด 50 ใบ 50 ประเทศได้

 

 
 
 
 
 
 
 
1175941549

 

รูปยาซิกาแรต
 

เป็นบัตรสินค้าสะสมรูปยาซิกาแรต ซึ่งแถมมากับยาสูบซิกาแรต (CIGARETTES) ผลิตโดยบริษัท ALLEN & GINTER’S ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี ค.ศ. 1887 (พ.ศ. 2430) เป็นรูปธงนานาชาติพร้อมทั้งระบุชื่อประเทศไว้ที่ด้านหน้าบัตรทุกใบ แต่ไม่มีหมายเลขกำกับ  

ส่วนด้านหลังบัตรสินค้าทุกใบระบุชื่อประเทศต่าง ๆ ที่ได้ผลิตพร้อมกันในชุดนี้จำนวน 48 ประเทศ (บัตรธงช้างเผือกสยามอยู่ในชุดนี้) แต่ยังไม่ครบทุกประเทศทั่วโลก

 

ต่อมาในปีค.ศ. 1890 ทางบริษัทจึงได้พิมพ์บัตรสินค้าสะสมรูปธงนานาชาติเพิ่มเติมจากชุดแรกอีกจำนวน 50 ประเทศ นับได้ว่าเป็นบัตรสินค้ายาสูบซิกาแรต ที่มีความสวยงามและมีความเก่าเกิน 120 ปี อีกทั้งยังเป็นบัตรสินค้าสะสมที่ได้รับการตอบรับ และเป็นที่นิยมของกลุ่มผู้สะสมในยุคนั้นเป็นอย่างมาก

   

1175941549
 

 

 

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Ladbrokes Review L.BetRoll
WIll Hill BookiesW.BetRoll here...
United Kingdom BetRoll Bookmakers
free web counter